01
Jan

Despre Aluminiu

DESPRE ALUMINIU

Nici un alt metal nu poate egala avantajul de durabilitate al aluminiului sau combina?ia de propriet??i fizice, printre care se num?r?:

Duritatea

Aluminiu pur este suficient de moale pentru a fi modelat, dar, în amestec cu cantit??i mici de alte elemente se formeaz? aliaje ce pot asigura rezisten?a o?elului la 33%-50% din greutatea acestuia.

Durabilitatea

Aluminiu este suficient de durabil pentru a rezista atât rigorilor zborurilor spa?iale cât ?i condi?iilor climatice dificile, cum ar fi cele din Antarctica ?i în mediile de pe litoral (s?rate / umede).

Flexibilitatea

Propriet??ile sale fizice permit aluminiului ?i aliajelor sale s? fie modelate cu u?urin?? în oricare proces primar de prelucrare a metalelor industriale: procese de forjare, turnare, laminare sau extrudare.

Impermeabilitatea

Aluminiu formeaz? o barier? de protec?ie superioar? pentru ambalarea produselor alimentare ?i a b?uturilor prin împiedicarea aerului, apei, luminii ?i microorganismelor s? ajung? la con?inutul interior.

Greutate sc?zut?

Aluminiu poate reduce greutatea vehiculelor, implicit reducerea consumului de combustibil ?i a emisiilor, permite realizarea de structuri u?oare ?i rezistente, favorizeaz?, în cazul ambalajelor, mic?orarea amprentei de carbon asupra mediului asociat? transportului.

Rezisten?a la coroziune

Realizarea în mod artificial a unui strat de oxid pe suprafa?a de aluminiu ofer? o protec?ie foarte eficient? împotriva degrad?rii realizate de c?tre ap?, sare, aer, ?i varia?ia de temperatur?..

Reciclabilitate

Odat? fabricat, aluminiul poate fi reciclate în mod repetat, folosind doar 5% din energie ?i generând doar 5% din emisiile asociate produc?iei ini?iale.

VOPSIRE ÎN CÂMP ELECTROSTATIC

Metoda de vopsire în câmp electrostatic implic? utilizarea unui strat de pudr? de vopsea, care este apoi polimerizat în timpul tratamentului termic.

Aceast? metod? protejeaz? suprafa?a aluminiului împotriva coroziunii prin prevenirea oxid?rii acestuia.

Vopsirea în câmp electrostatic este disponibil? într-o gam? larg? de culori, care îndeplinesc viziunile estetice ale arhitec?ilor.

PROCESUL DE ANODIZARE

Anodizare se refer? la procesul de creare, în mod artificial, a unui strat de oxid pe suprafa?a de aluminiu. Procedeul presupune imersia alumuniului într-o baie cu electrozi, în condi?ii strict controlate, iar rezultatul este un produs deja corodat cu un finisaj metalic.

Stratul anodic este transparent ?i poros iar prin pigmentare pot fi realizate diverse culori.